EMDR therapie Online

EMDR activatie en desensitisatie

EMDR traumabehandeling en  werkgeheugenbelasting

Bij EMDR gaat het om het maximaal activeren van de herinnering en vervolgen het maximale desensititseren daarvan. Bedoeling is dat client het naarste plaatje zo goed mogelijk steeds ophaalt, en dat de therapeut het werkgeheugen zo goed mogelijk belast. Online gaat dat minstens zo goed als in je praktijkkamer. Het gaat immers om de belasting van het werkgeheugen. Je kunt daar alle zintuigen voor gebruiken, niet alleen de oogbewegingen. Op deze manier kun je het zelfs ook doen als de beeldverbinding wegvalt, of zelf niet eens te maken valt!

Visueel:

 • Meest toegepast zijn natuurlijk de oogbewegingen:
  • Oogbewegingen met je eigen hand voor de camera. zodat client het net niet kan volgen. Je kunt vertikaal, horizontaal, diagonaal. Je kunt letters gaan schrijven, of andere geometrische figuren maken. Laat dan client dichter bij zijn scherm komen.
  • Vervang je vingers door iets opvallends, een rood balletje, handpop etc
  • De client zelf met de ogen laten bewegen van twee punten in zijn kamer, of natuurlijk meerdere punten in zijn kamer. Oefen dat eerst voor dat je aan de desensitisatie begint.
  • Bewegend balletje op het scherm: klik hier voor diverse gratis applicaties
  • Virtual Reality bril op laten zetten met bv, een rollercoast

Verdere belasting van het werkgeheugen: 

Auditief:

Kinestetisch:

 • Tappen
  • Laat client tappen: van tevoren even oefenen. Een onregelmatig ritme met de handen, voeten laten tappen op de tafel, schouders, knieeen etc. Dus bv 2 x met de linkerhand op de rechterschouder, en 1 keer met de rechterhand op de linkerschouder. (De butterfly hug), en dan naar het plaatje gaan.
  • Laten tappen met keukengereedschap. Hilariteit en onverwacht, altijd goed.
  • Met de voeten patronen laten tekenen, bv. letters, traumagerelateerde figuren
  • Ritme laten mee tappen van muziekfragmenten
  • Liedjes laten tappen per woord op de ene en andere schouder als bekende kerst-, carnavals-, sinterklaas, -slaapliedjes zoals, stille nacht, het kleine café, jingle bells, slaap kindje slaap , de meeste dromen, brabant , kortjakje, roodkapje, lang zal ze leven, eteceters
 • Bewegen
  • Client laten staan en ingewikkelde patronen laten stappen (V-steps), variatie 2 x met links beginnen, 1 x rechts beginnen, en anders om.
  • Dansen op muziek wat jij laat horen
  • Dansje van de Macarena laten doen.
  • Gekke bewegingen laten maken.
 • Coordinatietaken
  • Laat de client een balletje of een ander voorwerp omhoog gooien en weer laten vangen, of van links naar rechts en dat met de ogen laten volgen.
  • Kan ook met de voeten met een balletje
  • Als dat te makkelijk is, laat ze jongleren.
  • Laat client één oog dicht doen, en dan een voorwerp oppakken
 • Het op laten zette van een VR-bril met bv een achtbaan.

 Cognitieve taken

  • Laten rijmen op voorwerpen in de kamer
  • Rekenen, woorden vertalen, achterste voren spellen
  • woordenslang, dier met een a, laatste letter,
  • Andere woordspelletjes: ik ga op vakantie en neem mee.

Andere taken

 • Taken met woorden
  • Woorden, en zinnen laten spellen: gewoon, achterstevoorste, alleen de klinkers, elke tweede letter overslaan etc.
  • Doe dat ook met traumagerelateerde woorden
  • Grappige zinnetjes laten spellen
  • Tekst achterstevoren laten lezen en dan ook nog voor je camera bewegen.
  • Dieren of andere voorwerpen laten noemen die beginnen met letters uit het alfabet
  • Praat er doorheen als ze aan het spellen zijn
  • Woordjes als tik-tak, tikje – takje in allerlei variaties laten zeggen
  • Praat er doorheen als ze aan het spellen zijn
  • Laat lastige zinnetjes, onderwerpen in een andere taal,zeggen.
 • Schrikeffecten (zeg van tevoren dat je dat wellicht gaat doen).
  • Laat een ballon voor de camera zien, en vertel dat je die wellicht gaat laten knallen.
  • Klap in je handen, zet ineens een geluid hard aan.
  • Roep ineens keihard ‘STOP’. of ‘SINTERKLAAS’ of  ‘AUTO”een ander grappig of juist traumagerelateerd woord
  • Onverwachte en rare vragen stellen: zoals ‘ wat doet die kat nou ineens achter jou’.
 • Rekentaken
  • Rekensommetjes laten maken van simpel tot moeilijker: 21+7=  en dat getal weer optellen met het eerste getal etcetera (dus 28+21=  en daarna 49+28)
  • Terug laten tellen vanaf een bepaald getal met bv. 7 er af.
 • Strooptest: kleuren benoemen Blauw, Rood, Groen, Rood, Paars.
  • Je kunt onderstaand bestand via scherm delen, op het scherm van de client krijgen, en zo zelf woorden aanwijzen. Je kunt het bestand ook mailen en zeggen ‘ noem de 2e van boven’  etcetera
  • EMDR werkgeheugenbelasting met Strooptaak
  • Strooptest via deze link en hier nog een ander
 • Het laten zien van traumagerelateerde beelden, om de herinnering te activeren:
  • YouTube en Google zijn natuurlijk een goede bron voor plaatjes, filmpjes
  • Foto’s die de client nog heeft uit die periode, van het ongeval, van zijn jeugd, afhankelijk van het trauma. Je kunt client een moodboard laten maken.
  • Via Google Maps plaatjes van de lokatie van het trauma (laten) opzoeken en zien.
  • Je kunt zelf diverse moodboards maken, kaarten maken met plaatjes, en met de client van tevoren kijken welke bij hem het meest spanningsverhogend werken.
  • De toolbox waar Psytrec mee werkt, met dildo, pistool, touw etc

Andere zintuigen

 • Ruiken en voelen, dat is wat lastig online. Wat je kunt doen is van tevoren bedenken wat van toepassing kan zijn om de herinnering meer te activeren, en zal je nu ook de client dan zelf moeten laten voorbereiden. Bv een bepaald luchtje klaar laten zetten.

Combineer en wees creatief!

Bijzondere technieken

Interweaves

Zet je in als de SUD niet verder daalt, bij looping, als er een blokkerende gedachte is etc.

  • Tegen de dader: wat zou je hem willen zeggen ? (doe eventueel suggesties, geef ruimte ‘ hier en in je hoofd mag alles”)
  • En wat zou je met hem willen doen?
  • Wat zou je tegen haar (het slachtoffer) willen zeggen?
  • En wat zou je met haar willen doen? ‘Doe dat maar’ , Wat heeft zij nodig (van jou)?
  • Als je als volwassene in het plaatje zou stappen, wat zou je dan zeggen/doen tegen de dader
  • En als je als volwassene in het plaatje zou stappen, wat zou je dan zeggen/doen tegen de client
  • Is dat NU, of was dat TOEN
  • Wat zou je doen als je het heft in eigen handen zou hebben?
Flash-techniek
  • Ontwikkeld door oa Philip Manfield: Te gebruiken als er veel angst is om het beeld (de herinnering, een fantasiebeeld of flashforward) op te halen. Je gebruikt de metafoor van de kaarsvlam: als je maar even je hand door de kaarsvlam heen haalt, dan voel je dat niet. Of de metafoor van het zwembad dat eerst koud aanvoelt. Lees hier meer
  • Of met een drone erheen laten vliegen, als de spanning te hoog wordt, etensaren op alfabet laten nomen oid.
Veilige plek installeren
  • Vooral doen bij clienten die op die manier ook weer wat rust kunnen hervinden as ze erg uit balans raken. Ook handig als je afsluit met een hogere SUD.
  • Kun je ook door de client laten opnemen met zijn microfoon, zodat hij dat zelf daarna kan toepassen.

en natuurlijk andere technieken als

Andere zaken rond EMDR

Onderstaande zaken zijn veelal hetzelfde als met gewone EMDR. Je moet soms wat creatiever zijn.

Tijdlijn maken

Je kunt client vragen om zelf een documentje te maken, plaatjes bij te zoeken en die met scherm te laten delen.

 Motivatie

Het is belangrijk dat je de cliënt goed uitlegt wat je aan het doen bent. Leg goed uit dat hij zo goed mogelijk het naarste plaatje moet activeren, alleen dan kan het met EMDR gedesensitiseerd worden. Omdat je de cliënt minder goed ziet, is goede uitleg van belang.
Vanwege de andere setting, wees extra alert, dat je cliënt niet nare aspecten vermijdt. Als jij uitstraalt dat je volledig vertrouwen hebt in online behandelen, zal je cliënt dat ook meer hebben.
Benoem meer actief gevoelens van de cliënt, en vraag er meer naar. Vragen over hoe het is voor cliënt om EMDR online te doen: als ‘vind je het spannend?’, ‘waar zie je vooral tegenop?’, ‘wat is het allerergste wat kan gebeuren?’. Eventueel een flash forward daarover.Het is immers belangrijk dat cliënt het naarste plaatje goed durft toe te laten.

Speciale toepassingsgebieden

Kinderen en Jeugd

 • Gebruik een handpop of knuffel om contact te maken
 • Hou kinderen erbij met spelletjes, vragen, onverwachte dingen

EMDR en Virtual Reality

En…. mail me vooral als je meer ideeen hebt!